September 20, 2017

Ailesel adenomatus polipozis (FAP1), APC genindeki mutasyonlar ile ilişkili ve otozomal dominant geçişli bir kolon kanser tipidir. Hastalık, kolon ve rektumda meydana gelen yüzlerce veya binlerce adenomatus polipler ile karakterizedir. Dünyada görülen kolon kanserlerin...

September 20, 2017

Lynch Sendromu, önceki ismi ile “Kalıtsal Polipozis olmayan Kolon Kanseri” (HNPCC), mismatch tamir genlerindeki mutasyonlardan kaynaklanan otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. Kalıtsal kolon kanserleri arasında en sık görülen tiptir (Lynch and Lynch, 1979; Lynch...

September 20, 2017

Gençlerin Erişkin Tipi Diyabeti (MODY) hastalığı, çoğunlukla otozomal dominant olarak kalıtılan ve görece nadir görülen diyabet tiplerinden biridir. Tüm diyabet hastaları arasında %1-2’lik oranda MODY görülmektedir. Genellikle geç ergenlik ile erken yetişkin dönem aras...

September 11, 2016

Genetik hastalıklar dünyada oldukça yaygın olarak görülmektedir. Yenidoğanların %2-3’ü tanısı konulan bir bozukluk ile doğarlar. Diğer bir %3’ünün 5 yaşına kadar tanı konulan bir bozukluğu vardır ve diğer %8-10’unun 18 yaşına kadar tanı konulan bir veya daha fazla fonk...

September 11, 2016

Noninvaziv Prenatal Test (NIPT), gebeliğin 10. haftasından başlayarak, anne kanındaki fetal DNA’da bulunan genetik anomalilerinin belirlenmesinde kullanılan girişimsel olmayan yöntemdir.

Fetal Down sendromu ve diğer otozomal trizomiler, yeni nesil dizileme sisteminde (N...

February 28, 2016

​Yeni Nesil Amplikon dizileme,  istenen DNA bölgesinin amplifikasyonu sonrasında yeni nesil dizileme cihazları ile amplifiye edilen DNA dizisinin çıkarılmasıdır.

Amplikon Nedir??

Amplikon, belirli bir uzunlukta DNA veya RNA parçasının amplifikasyonlar sonrasında oluşturd...

February 13, 2016

Yeni nesil dizileme (NGS) teknolojisi, hem araştırma, hem de tanıda ve günümüzde dünya genelinde en sık kullanılan bir yöntemi ortaya çıkarmıştır; ekzom dizileme. Yaklaşık 3,5 Gb olan insan genomunda ekzom yalnızca %2’den daha küçük bir yer tutmaktadır. Ekzom dizilemed...

February 9, 2016

Genom boyu ilişkilendirme analizi; herhangi bir özellik veya hastalık ile ilişkili tek nükleotit değişimleri, fonksiyonel bölgeler ve genom üzerinde çeşitli değişimler ortaya çıkarmıştır. Yeni nesil genetik teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu çalışmalar, binler...

February 8, 2016

Kullanılabilir Materyaller: 

Ekspresyon Array Hayvan çipleri: Human, mice, rat, bovine, canine, chicken, C.elegans, drosophila, horse, mosquito, rhesus macaque, rabbit, salmon, sheep, xenopus, zebrafish, porcine

Ekspresyon Array Bitki Çipleri: Arabidopsis, barley, brassi...

January 21, 2016

Birçok türün tüm genom dizilerinin ortaya çıkarılması ile birlikte, mikroarray analizleri ile genom profillendirme yapılarak hücre, doku ve hastalık düzeyinde birçok diagnostik etkenin araştırılması sağlanmaktadır.

Mikroarray, “çip” olarak adlandırılan cam veya nitrosel...

Please reload

September 20, 2017

September 11, 2016

February 13, 2016

Please reload

Son Paylaşımlar
Tanıtılan Yazılar

Adenomatus Polipozis (FAP) Genetik Testi

September 20, 2017

1/5
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2017 by Gentera Biotechnology Company, All rights reserved.

Gentera Biyoteknoloji Limited Şirketi

DAP Z Ofis 249 numara Merkez M. Seçkin S. No:2-4A

Kağıthane İstanbul

T: 212 632 3025 | bilgi@gentera.com.tr