Gentera Köken Testi

Her birey, DNA'sında anne ve babasından izler taşır. Hücrelerimizdeki mitokondri organeli içerisinde bulunan DNA, maternal (anne) kaynaklıdır. Erkek bireylerdeki Y kromozomu ise yalnızca paternal (baba) kaynaklıdır. Mitokondriyal DNA'yı ve Y kromozomu üzerindeki köken belirteçlerini tarayarak kökenimize dair izler bulmamız mümkündür. Homo Sapiens yaşamının başladığı düşünülen Güney Afrika'dan başlayan göç yolculuğu, atalarımızın geçtiği tüm bölgelerde bıraktığı genetik miras sayesinde bugün rahatlıkla tespit edilebilmektedir. 

Test içeriği

Gentera Köken Testi, Illumina sistemi ile uyumludur.

- mtDNA dizileme primer miksleri

- Y Kromozomu primer miksleri (23 STR bölgesi)

- Uygun enzim

- Tampon çözelti miksi

- Uygulama kataloğu